Υποτροφίες
Για Ελληνες φοιτητές
Οι Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να εγγραφούν στα ελληνο-γαλλικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να απευθυνθούν στο Υπουργείο Παιδείας που δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα πλήρη κατάλογο των ιδρυμάτων και φορέων που δίδουν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην χώρα μας και στο εξωτερικό (διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων). Δύνανται ταυτόχρονα να δώσουν εξετάσεις στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για να αποκτήσουν μια υποτροφία από το Ίδρυμα αυτό ή ακόμη να καταθέσουν υποψηφιότητα και να ζητήσουν μια από τις υποτροφίες που δίδει η γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλους χορηγούς.
Στους φοιτητές που εγγράφονται σε κάποια από τα κοινά ελληνο-γαλλικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρονται υποτροφίες μέσω του κοινοτικού προγράμματος ERASMUS. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτουν οριακά το κόστος μετακίνησης και διαμονής σε φοιτητική εστία των φοιτητών για τη παρακολούθηση των μαθημάτων για ένα μόνο εξάμηνο είτε στο γαλλικό είτε στο ελληνικό Πανεπιστήμιο φοίτησης (για περισσότερες πληροφορίες αναταράξετε στους δικτυακούς τόπους κάθε κοινού ΠΜΣ). Τέλος, σε ορισμένα από τα Προγράμματα αυτά όπου απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υπήκοοι των χωρών-μελών της ΕΕ των 27 και των υπό ένταξη χωρών μπορούν να λάβουν εκ νέου υποτροφία μέσω του προγράμματος ERASMUS για περίοδο 3 έως 6 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας στον οποίο θα ασκηθούν έχει την έδρα του σε χώρα μέλος της ΕΕ των 27. Οι υποτροφίες αυτές δίδονται είτε από το ελληνικό είτε από το γαλλικό ΑΕΙ (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις Γραμματείες κάθε κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών).
Για αλλοδαπούς φοιτητές
Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) δίδουν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές τρίτων χωρών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εγγραφόμενοι σε ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο. Υποτροφίες επίσης δίδει και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) σε φοιτητές τρίτων χωρών (αναλυτικές πληροφορίες δίδονται στις ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία). Οι γαλλικές Πρεσβείες επίσης προσφέρουν σε πολλές χώρες περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Γαλλία (στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα από τα κοινά ελληνο-γαλλικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να εγγραφούν αρχικά στο γαλλικό Πανεπιστήμιο). Υποτροφίες δίδονται επίσης από πολλούς διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς και φορείς σε φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές εκτός της χώρας τους (βλ. πχ AUF). Οι φοιτητές των κοινών ελληνο-γαλλικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών είναι επιλέξιμοι για το σύνολο των υποτροφιών που προσφέρονται από τους προαναφερθέντες φορείς.
Συνδέσεις
1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος
2. Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υποτροφίες
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
4. Υποτροφίες Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
5. Υποτροφίες Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση
6. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
7. Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας