Τέχνη και εικονική πραγματικότητα - Γενικές πληροφορίες
Στόχος
Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, philosophie, esthétique – arts et technologies de l'image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση και το συντονισμό του ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης».
Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι να παρέχει στους φοιτητές διπλή δεξιότητα στις ψηφιακές τέχνες: καλλιτεχνική και τεχνολογική. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι φοιτητές εξειδικεύονται στην συνεργατική δημιουργία καλλιτεχνικών έργων σε πολυχρηστικά περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις πάνω στην ψηφιακή τέχνη, την εικονική πραγματικότητα, τα ψηφιακά παιχνίδια, τα εικονικά πολυχρηστικά περιβάλλοντα, τις τεχνολογίες ανάπτυξης δυναμικού καλλιτεχνικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο, τις τεχνητές οντότητες και τον ψηφιακό ήχο.
Ιστορικό
Αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι το αποτέλεσμα πολυετών και πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση ορισμού ενός κατάλληλου εικονικού χώρου για καλλιτεχνική έκφραση και εκπαίδευση.
Τα τελευταία επτά χρόνια, τα δύο βασικά συνεργαζόμενα ιδρύματα (Α.Σ.Κ.Τ. και Πανεπιστήμιο Paris-8 ) διοργανώνουν διεθνή, διεπιστημονικά σεμινάρια (Erasmus IP Programmes και Θερινά Πανεπιστήμια) με φοιτητές και καθηγητές από διάφορα Πανεπιστήμια, όπως η Tourcoing School of Fine Arts, το UPV Valencia, το Goldsmiths University, το Hull University. Αυτά τα σεμινάρια, έλαβαν χώρα στους Δελφούς και στο Παρίσι. Κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:
Μία εικονική γειτονιά με σπίτια από όλο τον κόσμο. (InBetween project, http://www.medialab.asfa.gr/inbetween)
Ένας εννοιολογικός, πολυδιάστατος χώρος διασυνδεδεμένων τρισδιάστατων αντικειμένων (Delphus 3.0 project – http://www.medialab.asfa.gr/delphus3) Δελφοί, Ελλάδα, Ιούλιος 2009 και 2010)
Ένα συνεργατικό περιβάλλον δημιουργίας εικονικών χώρων με βάση πρωτογενή δομικά στοιχεία (building blocks) (MySquare project, Παρίσι, Ιούλιος 2008)
Ένας συνεργατικός εικονικός χώρος αλληλεπιδρώντων καλλιτεχνικών έργων (Delphous project, Δελφοί, Ελλάδα, Ιούλιος 2006)
Από την ερευνητική αυτή δουλειά έχουν προκύψει οι ακόλουθες δημοσιεύσεις:
Social media as art and vs. art, Manthos Santorineos, Stavroula Zoi, to be presented to the 17th International Festival of New media, Electronic and Digital Arts (ISEA2011), 14-21 September 2011, Istanbul, Turkey
The Hybrid City Symposium, The experience of the “in-between”: presentation of the InBetween project (1999 – 2011), Manthos Santorineos, Stavroula Zoi, Nefeli Dimitriadi, 4-5 March 2011, Athens, University Research Institute of Applied Communication (URIAC) of the National and Kapodistrian University of Athens, http://www.media.uoa.gr/hybridcity/
The 5th Annual Edition of INTED2011 (International Technology, Education and Development Conference, A proposal for a digital art laboratory that meets contemporary educational and experimentation needs, Manthos Santorineos, Stavroula Zoi, 7-9th March, 2011, Valencia, Spain
The Sixth International Symposium on Computational Aesthetics in Graphics, Visualization & Imaging, Computational Aesthetics 2010, The In-Between Virtual Neighborhood and the Cellutopia Engine, Nefeli Dimitriadi, Stavroula Zoi, 14–15 June 2010, London, UK
7th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Towards Defining a Suitable Environment for Teaching Digital Arts – The Delphous Experiment, Manthos Santorineos, Stavroula Zoi, Nefeli Dimitriadi, Chu-Yin Chen, July 18-20, 2007, Niigata, Japan
Εισαγωγή
Τρόπος - Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Καλλιτεχνικών ή και τεχνολογικών Σπουδών της ημεδαπής καθώς και κάτοχοι σχετικού τίτλου αντίστοιχων αναγνωρισμένων, ομοταγών, αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ήδη δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο του Μάστερ (Licence ως προς τα Γαλλικά Πανεπιστήμια) και να μιλάνε καλά τουλάχιστον αγγλικά ή γαλλικά, τις γλώσσες στις οποίες θα γίνονται τα μαθήματα.
Επίσης θα πρέπει να παραδώσουν ή να στείλουν και στα 2 εκπαιδευτικά ιδρύματα ένα DVD το οποίο να περιέχει τα εξής:
Α. Βιογραφικό Σημείωμα
Β. Κείμενο έως 1 σελίδα στο οποίο θα περιγράφουν την περιοχή με την οποία ενδιαφέρονται να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Μάστερ και θα επεξηγούν τους λόγους της επιλογής τους
Γ. Επιλογή από έργα που έχουν κάνει στο παρελθόν (σε ψηφιακή μορφή). Τα έργα του υποψήφιου θα μπορούσαν να είναι:
α) Οπτικοακουστικά έργα: 2d ή 3d animation, stop motion film, video art)
β) Net art, web art
γ)Έργα διαδραστικά ( VR, AR, ) ντοκουμέντα σε βίντεο, φωτογραφίες, επεξηγηματικό κείμενο
Σημείωση 1: Για όσα έργα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο (youtube, my space κλπ ), μπορεί υποψήφιος να επισυνάψει το url.
Σημείωση 2: Εάν θεωρεί αναγκαίο ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει επίσης επεξηγηματικά κείμενα περιγραφής των έργων που περιέχει το ντοσιέ - τεχνολογική και καλλιτεχνική περιγραφή.
Τα κείμενα θα πρέπει να είναι στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα.
Οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης μπορούν να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας. Στην περίπτωση αυτή η/ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση από το Ίδρυμα φοίτησης που θα πιστοποιεί ότι βρίσκεται στο τελευταίο έτος φοίτησης και προετοιμασίας της διπλωματικής εργασίας τους. Σε περίπτωση επιτυχούς κρίσης, η εγγραφή τους θα ολοκληρωθεί μόνο εφόσον προσκομίσουν το πτυχίο/δίπλωμά τους.
Η κρίση των φακέλων υποψηφιότητας και η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από μία επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί και από τα δύο ιδρύματα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεκτιμά και συνυπολογίζει τα τυπικά, τα ουσιαστικά προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπ' όψιν την ανάγκη εμβάθυνσης, εξειδίκευσης και έρευνας στη χρήση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις καλλιτεχνικές εφαρμογές, ανάγκη η οποία θα πρέπει να εγγράφεται επαρκώς στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσεις) που έχει ήδη πραγματοποιήσει και υποβάλλει προς αξιολόγηση ο/η υποψήφιος/α.
Δίπλωμα
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί, μετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών, στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης το οποίο αναγνωρίζεται τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελλάδα.
Οργάνωση σπουδών
Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) έτη από τα οποία το ένα γίνεται στην Αθήνα και το δεύτερο στο Παρίσι.
Η ολοκλήρωση των σπουδών περιλαμβάνει α) την υποχρεωτική πραγματοποίηση πρακτικής εργασίας (stage) σε κάθε εξάμηνο σπουδών και β) ένα κοινό έργο μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο Ιδρυμάτων που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου.
Τα μαθήματα διδάσκονται στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα.
Η φοίτηση στο ΠΜΣ δεν περιλαμβάνει καταβολή διδάκτρων. Γίνεται εγγραφή και τα δύο χρόνια και στα δύο ιδρύματα. Στα Γαλλικά ιδρύματα ισχύει ένα μικρό χρηματικό ποσό εγγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Πληροφορίες
κα Άντα Κλαμαριά
Γραμματεία του ΠΜΣ
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών,
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42,
τ.κ. 10682
Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. :
(+30) 210 3897105
Συντονιστής
Στην Ελλάδα
Καθ. Μάνθος Σαντοριναίος
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών,
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42,
τ.κ. 10682, Αθήνα
Στη Γαλλία
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας