Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Γενικές πληροφορίες
Γενικοί στόχοι
Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων επιδιώκει την εξειδίκευση των μελλοντικών διπλωματούχων στις πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που εφαρμόζουν:
στην πραγματοποίηση προγραμμάτων προώθησης της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικότητας στις δύο συνεργαζόμενες χώρες,
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και σε κάθε άλλο περιβάλλον με διάχυση πολυγλωσσίας.
Το Κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ αφορά στον τομέα της ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών στις αρχές και τους στόχους μιας ορισμένης γλωσσικής εκπαίδευσης σύμφωνης με τις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προτάσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη μητρική γλώσσα του μαθητή, στη θετική αξιολόγησή της και στις ιδιαιτερότητές της, καθώς και στην αντίστοιχη κουλτούρα που κάθε γλώσσα μεταφέρει, αποτελώντας παράλληλα συστατικό της στοιχείο.
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να εμβαθύνουν στις αρχές και τα μέσα μιας πολλαπλής προσέγγισης των γλωσσών και των πολιτισμών, προσέγγισης καινοτόμου, που καλείται «Αφύπνιση στη διαφορετικότητα των γλωσσών». Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει για στόχους:
την ανάπτυξη αναπαραστάσεων και στάσεων ενδιαφέροντος απέναντι σε όλες τις γλώσσες, θέλοντας να κινητοποιήσει στο μαθητή την περιέργεια για τις γλώσσες και ειδικότερα για τη γλώσσα του οικογενειακού περιβάλλοντος όταν αυτή βιώνεται μειονεκτικά,
την ανάπτυξη μεταγλωσσικών και μετα-επικοινωνιακών δεξιοτήτων (παρατήρησης και συλλογισμού), οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση στη γλώσσα του σχολείου, καθώς και στην εκμάθηση άλλων ξένων γλωσσών,
την κατάκτηση μίας γλωσσικής κουλτούρας που επιτρέπει να εμβαθύνουμε καλύτερα στον σύγχρονο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό κόσμο.
Εκπαίδευση
Οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα δύο ιδρύματα σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. Προβλέπεται ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε κάθε χώρα και τουλάχιστον τρίμηνη περίοδος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν 10 μαθήματα και επικουρικά ένα μάθημα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Μεταξύ των 4 υποχρεωτικών μαθημάτων για όλους τους φοιτητές, 2 μαθήματα παραδίδονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 2 μαθήματα παραδίδονται στο Πανεπιστήμιο του Μaine. Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική και δευτερευόντως στην ελληνική γλώσσα. Συνεπώς, στην Ελλάδα, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πρέπει να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας. Προστίθεται μία πρακτική άσκηση και μία διπλωματική εργασία. Η πρακτική άσκηση διαρκεί τουλάχιστον 250 ώρες, συμπεριλαμβανόμενης κάθε εργασίας και συνοδεύεται από ένα υπόμνημα τουλάχιστον 40 σελίδων, χωρίς τα παραρτήματα. Το πρώτο εξάμηνο διεξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ξεκινά στα μέσα του Οκτωβρίου. Το δεύτερο εξάμηνο διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο του Μaine (όπου οι φοιτούντες στο συγκεκριμένο ΠΜΣ συναντούν τους υπόλοιπους φοιτητές των άλλων ειδικοτήτων του Μάστερ).
Yποδοχή φοιτητών
Μετακίνηση: Οι φοιτητές διοργανώνουν και καλύπτουν μόνοι τη μετάβαση και παραμονή τους στο εξωτερικό, με τη δυνατότητα να πάρουν ενδεχομένως μία υποτροφία.
Στέγαση: Το ίδρυμα υποδοχής συνδράμει με κάθε τρόπο τους φοιτητές προκειμένου να μείνουν σε πανεπιστημιακή εστία. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεσμεύεται για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση, στο πανεπιστημιακό εστιατόριο, των φοιτητών του Πανεπιστημίου του Μaine που πραγματοποιούν το πρώτο εξάμηνό τους στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του κοινού ΠΜΣ. Το Πανεπιστήμιο του Μaine θα υποδέχεται τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης στο πανεπιστημιακό εστιατόριο με τη φοιτητική χρέωση.
Δίπλωμα
Κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στους τομείς της Διδακτικής της πολυγλωσσίας και
γλωσσικές πολιτικές − της Διάδοσης των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα. Απονέμεται από κοινού από τα:
Πανεπιστήμιο του Maine, Le Mans (Γαλλία), Σχολή Φιλολογιών, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τομέας της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Πληροφορίες
Σταύρος Καμαρούδης
Επίκουρος καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης
Τ.Θ. 21
53 100 Φλώρινα
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 23850 55025
E-mail :
κα Ερατώ Γαζάνη
Γραμματεία πρακτικής άσκησης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
541 24 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 2310 991294
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Πετρούλα Τσοκαλίδου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Πολύδρομο» (www.polydromo.gr) και
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Στη Γαλλία
Michel Candelier
Καθηγητής και Διευθυντής του τομέα «η Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα»
Σχολή Φιλολογιών, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο του Maine (Le Mans)
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας