Τέχνη και εικονική πραγματικότητα - Επικοινωνία
Πληροφορίες
κα Άντα Κλαμαριά
Γραμματεία του ΠΜΣ
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών,
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42,
τ.κ. 10682
Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. :
(+30) 210 3897105
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Συντονιστής
Στην Ελλάδα
Καθ. Μάνθος Σαντοριναίος
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών,
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
Πατησίων 42,
τ.κ. 10682, Αθήνα
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας