Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο (MDSEC) - Επικοινωνία
Πληροφορίες
καθηγητής Άγγελος Στεργίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Αρ. Θυρ. 201, Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 2310 99660
(0030) 2310 99653
E-mail :
Aναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστίνα Δεληγιάννη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Αρ. Θυρ. 201, Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 2310 996607
E-mail :
Συντονιστής
Στην Ελλάδα
Καθηγητής Άγγελος Στεργίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Αρ. Θυρ. 201, Πανεπιστημιούπολη
54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας