Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR) - Επικοινωνία
Πληροφορίες
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος DYNTAR
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου,
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. :
+30 24210 74416
Φαξ :
+30 24210 74380
E-mail :
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Καθ. Δημήτρης Γούσιος
Δ/ντης του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στη Γαλλία
Καθ. Laurent Rieutort
Διευθυντής του CERAMAC (EA 997),
Πανεπιστήμιο Clermont-Ferrand ΙΙ
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας