Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές (PODEPRO) - Επικοινωνία
Πληροφορίες
κα Ζωή Εξάρχου
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 24210.74442
Φαξ :
(0030) 24210.74281
E-mail :
κα Pascale Chambaretaud
COMPTRASEC - UMR CNRS 5114
Avenue Léon Duguit
Pessac Cedex
33608 Bordeaux
Γαλλία
Τηλ. :
(+33) 5 56 84 40 61
(+33) 5 56 84 86 43
Φαξ :
(+33) 5 56 84 54 60
E-mail :
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Καθ. Βύρων Κοτζαμάνης
Διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στη Γαλλία
Καθ. Christophe Bergouignan
Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB)
Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας