Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων (HYDROHASARDS) - Επικοινωνία
Πληροφορίες
κα Βάσια Βασιλείου
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πεδίον Άρεως
38334 Βόλος
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 24210 74173
E-mail :
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Αθανάσιος Λουκάς
Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στη Γαλλία
Sandrine Anquetin
Διευθύντρια Ερευνών CNRS
Εργαστήριο Υδρολογίας και Περιβάλλοντος (LTHE)
Πανεπιστήμιο Grenoble
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας