Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο - Επικοινωνία
Πληροφορίες
κα Κατερίνα Δρόσου
Τμήμα Νομικής
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιπποκράτους 33
10680 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 210 3688366
Φαξ :
(0030) 210 3688366
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Αντώνιος Παντελής
Καθηγητής Νομικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Γαλλία
Bernard Pacteau
Καθηγητής Νομικής
Πανεπιστήμιο Montesquieu - Bordeaux IV
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας