Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές - Επικοινωνία
Πληροφορίες
Σταύρος Καμαρούδης
Επίκουρος καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης
Τ.Θ. 21
53 100 Φλώρινα
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 23850 55025
E-mail :
κα Ερατώ Γαζάνη
Γραμματεία πρακτικής άσκησης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
541 24 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 2310 991294
E-mail :
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Πετρούλα Τσοκαλίδου
Επιστημονική Υπεύθυνη «Πολύδρομο» (www.polydromo.gr) και
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Στη Γαλλία
Michel Candelier
Καθηγητής και Διευθυντής του τομέα «η Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα»
Σχολή Φιλολογιών, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο του Maine (Le Mans)
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας