Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη - Επικοινωνία
Πληροφορίες
κα Χριστίνα Πραγιάννη
Γραμματεία Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Πανεπιστημιούπολη,
Ιλίσια
15784 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ. :
(0030) 210 7277451
Φαξ :
(0030) 210 724 8979
E-mail :
Συντονιστές
Στην Ελλάδα
Μαρία-Χριστίνα Αναστασιάδη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στη Γαλλία
Καθηγητής Emmanuel Vernadakis
Πανεπιστήμιο της Angers
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας