Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία (DYNTAR) - Προκήρυξη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κοινού Ελληνο-Γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χωρικές Δυναμικές και Αγροτική Χωροταξία» – ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015-16
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας