Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων (HYDROHASARDS) - Προκήρυξη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κοινού Ελληνο-Γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων» – ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2015-16
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας