Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο - Προκήρυξη
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κοινού Ελληνο-Γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» – ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2015-2016
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας