Συνδέσεις
1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
2. Πανεπιστήμιο Montpellier II
3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4. Πανεπιστήμιο της Maine
5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
6. Πανεπιστήμιο Montesquieu Bordeaux IV-Bordeaux
7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
8. Πανεπιστήμιο Caen
9. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
10. Πανεπιστήμιο Κρήτης
11. Πανεπιστήμιο Joseph Fourier (Grenoble)
12. Πανεπιστήμιο Paris Sud
13. Πανεπιστήμιο Blaise Pascal (Clermont - Ferrand II)
14. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
15. Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
16. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
17. Υποτροφίες Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης
18. Υποτροφίες Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση
19. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
20. Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου
21. Ίδρυμα Προποντίς
22. Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
23. Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
24. Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μιχαήλ Στασινόπουλου
25. Ίδρυμα Μποδοσάκη
26. Εμπειρίκειον Ίδρυμα
27. Ίδρυμα Λαμπράκη
28. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
29. Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα
© Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας